Sponzorská pomoc škole

Vedenie Základnej školy, Trebišovská 10, Košice ďakuje rodičom a priateľom školy za sponzorskú pomoc:

Ing. Miroslavovi Danišovi
Radoslavovi Hakulinovi
Renáte Oláhovej
Ing. Petrovi Sekerákovi
Jane Tkáčovej
Jánovi Tóthovi