Biela pastelka 2018

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na základe registrácie na Ministerstve vnútra SR organizovala už 17.ročník verejnej zbierky Biela pastelka 2018. Naša škola sa už niekoľko rokov pravidelne zapája do tejto zbierky a svojou troškou prispieva na pomoc ľuďom so zrakovým postihom. V tomto školskom roku sa nám podarilo vyzbierať 222,77€. Ďakujeme všetkým žiakom aj ich rodičom a učiteľom za účasť na tejto akcii a dievčatám z 9.B triedy za pomoc pri organizovaní zbierky.