Biela pastelka

Dňa 22. 09.  2023 prebehla v naše škole verejná zbierka na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím – BIELA PASTELKA. Zbierky sa zúčastnili žiaci deviateho ročníka Ninka a Lianka.

Sme nesmierne radi, že v porovnaní s rokom 2022 sa nám podarilo vyzbierať viac peňazí pre tento úžasný projekt. Konkrétne 400,13€.
Veľké ďakujeme patrí žiakom, rodičom, pedagógom, ktorí sa zúčastnili, no najmä obrovské ĎAKUJEME patrí vám všetkým, ktorí ste prispeli na dobrú vec.