Duchovná obnova žiakov 7. ročníka v kláštore v Lorinčíku

Naši siedmaci sa v pondelok 27. marca zúčastnili v rámci náboženstva duchovnej obnovy u bratov karmelitánov, ktorí pôsobia v Lorinčíku. Žiakov čakal bohatý duchovný program v podobe krížovej cesty, možnosti pristúpiť k sviatosti zmierenia a vyvrcholením bola svätá omša, kde sa aktívne zapojili svojím spevom a čítaním. Nechýbala ani diskusia s karmelitánmi, ktorí pohotovo reagovali na zvedavé otázky žiakov. V závere tejto duchovnej obnovy žiakov čakal slávnostný obed. Počasie nám síce neprialo, no duchovne obohatení a pozitívne naladení, sme sa vrátili šťastne do školy.