Environmentálna súťaž

Základná škola, Trebišovská 10, Košice

vyhlasuje školskú environmentálnu súťaž   s názvom 3D model MOKRADE. 

Podmienky súťaže:

  • Uveďte názov a dátum Svetového dňa mokradí.
  • Model má pozostávať aspoň z 2 rastlín a z 2 živočíchov.
  • 3D model by mal obsahovať informácie a popis rastlín aj živočíchov.
  • Nezabudnite uviesť meno autora a triedu.

 

Termín: do 5. marca 2024