Európsky deň jazykov

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každý rok 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 700 miliónov Európanov zo 46 členských štátov Rady Európy, aby sa učili viac jazykov.

Posledný septembrový týždeň bol na hodinách cudzích jazykov venovaný Európskemu dňu jazykov. Vzhľadom na to, že vyučujúci na našej škole majú veľa nápadov a veľa kreatívnych žiakov, rozhodli sme sa, že tejto téme venujeme celý týždeň.

Žiaci na hodinách vytvárali projekty, ktoré neskôr prezentovali a prekladali texty od známych spisovateľov do rôznych jazykov. Vytvárali kvízy a odpovedali na rôzne vedomostné otázky, aby zistili viac o iných jazykoch a iných kultúrach, a to často nielen európskych.

Cieľom tohto týždňa bolo zdôrazniť jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy, pretože si myslíme, že je to nástroj na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a zároveň prostriedok na zlepšenie vzťahov medzi ľuďmi.