Hodina literatúry v knižnici

Hodina literatúry v knižnici
Žiaci sa stále tešia na návštevu KMK na Humenskej ulici. Pani knihovníčky pripravujú zaujímavé hodiny literatúry, ktoré prebiehajú ináč ako v škole aj vďaka netradičnému prostrediu. A tak sa piataci z V.B mohli zoznámiť s chodom knižnice a možnosťou si knihu rezervovať alebo predĺžiť jej výpožičku aj cez internet, ale zaujali ich aj rozprávkové príbehy a spoznali význam starých slov, s ktorými sa môžu v rozprávkach stretnúť. Šiestaci zo VI.B si vyskúšali vedomosti o autoroch píšucich bájky a zahrali sa vyhľadávaním poučenia v bájkach.
Fotogaléria V.B
Fotogaléria VI.B