Pytagoriáda 2020

V dňoch 9. a  10. decembra 2020 prebehlo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda pre žiakov 2. stupňa základných škôl.  Bolo to trocha netradičné. Nakoľko prebieha dištančné vzdelávanie, žiaci riešili úlohy v online priestore. Popasovali sa s 15 úlohami počas 60 minút. Overili si svoje znalosti a vedomosti v rôznych oblastiach matematiky. A verte, že to nebolo úplne ľahké. Máme však šikovných žiakov. Úspešní riešitelia sú:

Kategória P5 – Michal Chrena V.C, Richard Petrik V.C, Lejla Dzurušová V.A, Andrej Blanár V.A, Natália Oroszová V.C, Leon Ivan V.C

Kategória P6 – Patrik Průša VI.B, Liana Uličná VI.B, Miriam Mittelmann VI.C, Marko Vysokai VI.C

Kategória P7 – Júlia Kavčiaková VII.B, Tara Kúdelová VII.B, Martina Grodná VII.A, Kornel Kľoc VII.A

Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!