Riaditeľské voľno

V zmysle § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) oznamujem, že udeľujem riaditeľské voľno pre žiakov našej školy (okrem žiakov 5. ročníka) na 20. novembra 2019 z organizačných dôvodov – testovanie žiakov 5. ročníka (T5-2019). V prevádzke nie je ani školský klub detí. Žiaci sú z obedov odhlásení.
Peter Fábry – riaditeľ školy