Robotománia v škole

Tak toto sme nečakali. Ani nám nenapadlo, že akcia, ktorú sme naplánovali, vzbudí u detí taký veľký záujem. V jeden obyčajný deň sme deti oboznámili s akciou Robotománia. Naším cieľom bolo, aby deti zapojením vlastnej fantázie z recyklovateľného materiálu vytvorili robotov.

A týmto sme spustili hotový ošiaľ. Hneď na druhý deň sa naše triedy začali meniť na sklady zberných surovín. Pani upratovačky nevedeli, čo môžu odniesť a čo nie. Pre ne to bolo hotové zúfalstvo. No deti začali vyrábať. Z krabíc vznikli kostry robotov. Lepiace pásky sa mihali rukách detí, až sme mali pocit, že sa k robotom prilepia aj ony. Tvorilo sa v skupinkách, kde sa viedli vášnivé debaty, ako má robot vyzerať. Niekto tvoril sám a nikto mu do toho nikto nezasahoval. Tvorilo sa doma (rodičom, a určite hlavne oteckom, ďakujeme) a tvorilo sa v ŠKD.

Sme radi, že sme deti zaujali a že bola akcia úspešná.