Technická olympiáda

Tento rok sa naša škola zapojila do netradičného 11. ročníka Technickej olympiády online formou. Zapojili sa žiačky 9. B triedy – Angelica Scarlett Brutovszká a Sofia Kniežová. Test pozostával z teoretickej a praktickej časti formou otázok. Bol veľmi náročný na vedomosti a čas. Napriek určitým technickým problémom sa umiestnili na peknom 3. mieste. Dievčatám gratulujeme, že sa nebáli a zabojovali aj v tejto neľahkej dobe. Zodpovedná učiteľka: Ing. Denisa Kassayová