Vianočná tvorba krúžku Výtvarníček

Vianoce sú najkrajším sviatkom roka a všetci kreatívci svojou zručnosťou radi prispievajú ku kráse Vianoc. Aj my v krúžku Výtvarníček sme vytvorili niekoľko vianočných ozdôb, ktorými sme snáď pomohli spestriť niekomu Vianoce doma.