Život prváčikov

Život prváčikov? To je jedna poznávacia jazda. Priestory školy, spolužiaci,  pani učiteľky, pani vychovávateľky, neznámi dospeláci a nové pravidlá… Čo je to šlabikár a čo písanka? Je toho pre nás toľko nového a zaujímavého, no popritom sa nezabúdame ani hrať…