Záver školského roka 2022/2023

30. jún – na tento deň sa tešili nielen žiaci, ale aj učitelia a rodičia. Brány našej Trebišky sa v tento deň zatvárajú a opäť sa otvoria až v septembri. Školský rok sme ukončili v našich triedach s triednymi učiteľkami, ktoré nám odovzdali vysvedčenia a pochvaly. Ako už býva zvykom, školský rok sme slávnostne ukončili aj spoločne ako škola. Vonku v areáli našej školy si z rúk pána riaditeľa prevzali najlepší žiaci školy ocenenie – premiant triedy. Z úst pána riaditeľa sme si vypočuli milé a povzbudivé slová, ale aj pochvalné uznania venované prváčikom a odchádzajúcim deviatakom. Všetci pevne veríme, že prázdniny budú plynúť veľmi pomaly a my si ich užijeme najlepšie, ako budeme vedieť.

Dovidenia v septembri.