eTwinning

Žiaci 8. ročníka sa zapojili do eTwinningového projektu „Teenagers at risk. Are you healthy?“

Chceme vás informovať o zaujímavom eTwinningovom projekte na platforme ESEP, do ktorého sa zapojili niektorí žiaci 8. ročníka našej školy. Tento projekt sa zaoberá témou „Teenagers at risk. Are you healthy?“ s cieľom podporiť zdravý životný štýl u žiakov, rozvíjať technické zručnosti a komunikáciu v anglickom jazyku.

V rámci projektu žiaci spolupracujú s rovesníkmi z Bilbaa, Španielsko (Baskicko). Doteraz sme absolvovali nasledovné aktivity:

Iniciálne aktivity:

  • Žiaci sa predstavili prostredníctvom krátkeho videa alebo vytvorením svojho avatara.
  • Zostavili si pravidlá netikety pre vzájomnú spoluprácu.
  • Vzájomne si  poslali krátke videopozdravy a pohľadnice.

Predstavenie krajín:

  • Žiaci prezentovali svoje krajiny cez adventný kalendár, kde každý deň odhaľujú kúsky kultúry, športu, zvykov a krásnych miest v jednotlivých krajinách.
  • Interaktívne si kladú a odpovedajú na otázky týkajúce sa krajín a ich kultúr.

Vytvorenie loga projektu:

  • Žiaci v skupinách navrhli logá pre projekt a následne bude vybrané hlasovaním to najlepšie logo.

Analýza stravovania:

  • Žiaci počas troch dní zaznamenávali svoje jedálničky.
  • Následne po zozbieraní všetkých záznamov budú analyzovať a hľadať podobnosti a rozdiely v stravovaní žiakov vo Španielsku a na Slovensku.
  • Budú identifikovať a analyzovať chyby a pozitíva stravovania, ktoré budú zapisovať do online nástenky.

Projekt je stále v plnom prúde a ešte nás čaká niekoľko zaujímavých aktivít. Veríme, že tento projekt pozitívne ovplyvní našich žiakov a pomôže im rozvíjať sa v mnohých oblastiach.