Mikulášska čižma

V 1. a 2. ročníku prebiehala v uplynulých dňoch výtvarná súťaž pod názvom Mikulášska čižma. Výhercov si vyberali žiaci prvého a druhého ročníka tajným hlasovaním.

Výsledky súťaže:

1.  miesto Martin Bito 2. A

2. miesto Martinka Mucková 1. A

3. miesto Lujza Tóth 2. C

Čestné uznanie :

Lorianka Vinceková 2.C

Stella Kaletová 2. B

Výhercom gratulujeme a ďakujeme RADE RODIČOV, že sme mohli víťazom zakúpiť školské pomôcky.