Vianočné koledovanie

Krásnu vianočnú atmosféru nám pripravili žiaci 2. stupňa. Títo žiaci aj napriek nepriaznivej chrípkovej situácii a krátkej speváckej skúške spríjemnili záver roka vianočnými piesňami a koledami celej Trebiške. Tešili sa z potlesku a dojatia divákov, ktorí sa priebežne zastavovali. Veru, bol to veľký potlesk a pekné úsmevy na tvárach ľudí. Za takýto spevácky výkon dostali účinkujúci sladkú odmenu.

Srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným.