Kúsok radosti pre druhých

Také veľké srdiečka majú naše deti  a nepochybne aj rodičia po vyhlásení zbierky pre dôchodcov v zariadení Resocia v Remetských Hámroch. Priania od detí vykúzlili nielen úsmev a radosť na tvári, ale veľakrát aj slzičky dojatia.

Zo srdca ďakujeme.