Hodina informatiky v IT firme GlobalLogic

Naši tretiaci v tomto školskom roku začali s výučbou informatiky. Aby presnejšie pochopili, čo sa v počítačoch ukrýva, čo je pomocou nich možné vytvárať a kde to všetko vzniká, vybrali sa s pani učiteľkou na exkurziu do jednej košickej IT firmy. Dozvedeli sa niečo o fungovaní firmy, čo v nej vytvárajú, pohrali sa s robotickými hračkami, ktoré im predstavili veľkí ITčkári. Veríme, že tam niekde na začiatku informatickej výchovy môže vzniknúť plamienok pre vznik  záľuby v IT. Ďakujeme za podporu od ozajstných ITčkárov z firmy GlobalLogic.