IT projekt

Žiaci 3.B prijali ponuku zapojiť sa do projektu pre základné školy spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Ich úlohou bolo vytvoriť videjko na tému AGILITA. Zo všetkých zapojených škôl Prešovského a Košického kraja bolo ich videjko úspešné a zaslúženou výhrou bude deň strávený v spoločnosti T-Systems so zaujímavým programom a aktivitami na rozvoj digitálnych a mäkkých zručností.