Školské preteky v súťaži Majster školy – letné kolo

Dňa 21. 6. 2023 sa v bazéne našej školy konali školské preteky v plávaní našich žiakov 2. –  9. ročníkov v súťaží Majster školy v plávaní. Súťaž sa skladala zo zimného, jarného a letného kola. Po odplávaní všetkých kôl sa spočítali výsledky a vyhlásil sa víťaz súťaže Majster školy.

Majster školy bol len za 1. miesta, a to z každej kategórie. Preteky otvorila pani zástupkyňa Mgr. Pavla Kolesárová.

Preteky sa konali pod vedením Mgr. Kataríny Veľkej a Mgr. Štefana Ivanča.

Majstri školy:

2. roč: Martin Porubský a Ema Jungerová, 3. – 4. roč: Leo Guzy a Natália Szilágyiová, 5. – 6. roč: Laura Reichová a Andrej Križák, 7. – 9. roč: Lilly Kiss a Kamil Majdák.