Koniec školského roka 2018/2019

Opäť sa brány našej školy zavrú na 2 mesiace. Túžobne očakávaný posledný deň šk. roka 2018/2019 sa 28.júna 2019 stal  skutočnosťou. Škola i žiaci bilancovali  A bol to ozaj úspešný školský rok! Ďakujem všetkým- vedeniu školy, učiteľom i žiakom za dobré výsledky, ktoré dobré meno „Trebišky“ znovu naplnili a obhájili. Pekné leto a radostný návrat v septembri!

« z 2 »