Súťaž o majstra školy v plávaní

Dňa 27.6.2019 sa uskutočnilo vyhodnotenie celoročnej súťaže športovcov
-žiakov našej školy pod názvom Súťaž o majstra školy v plávaní za šk. rok 2018-19.
Za prítomnosti riaditeľa školy Mgr. P. Fábryho a organizátora súťaže Mgr. Štefana Ivanča a Mgr. Kataríny Veľkej sa odovzdali ocenenia dvom najúspešnejším športovcom , jednému najlepšiemu plavcovi a jednej najlepšej plavkyni, ktorých umiestnenie vyšlo po spočítaní výsledkov za všetky tri školské kolá v plávaní/ zimné, jarné, letné/. Zároveň sme sa im poďakovali za úspešnú reprezentáciu školy spojenú s celoročným úsilím o výborné výsledky.
Napriek tomu si zvláštnu pozornosť zasluhujú aj víťazi v ďalších jednotlivých kategóriách.
Najlepší plavec – majster školy– plavec/plavkyňa: Ľubomír Zamazal a Lilly Kiss.
NAJ-lepší plavci školy:
I. roč. Antolová Tamara, Girgaš Alexander
II.roč. Sláviková Lea, Maňko Michal
III. roč. Kiss Lilly, Antol Lukáš
IV. roč. Hudačinová Hannah, Průša Patrik
V.VI. roč. Cicóňová Michaela, Zamazal Ľubomír
VII.VIII.IX. roč. Illyesová Daniela, Jaš Peter
spracoval: Mgr. Štefan Ivančo, organizátor súťaže