Kvíz žiakov

Dňa 20. 12. 2023 sa uskutočnil medzitriedny Kvíz žiakov 9. ročníka v anglickom jazyku. Trojčlenné tímy si preverili nielen svoje znalosti gramatiky, ale aj vedomosti z oblasti histórie a geografie anglicky hovoriacich krajín. V kvíze mali súťažiaci zodpovedať 22 otázok, pričom na zodpovedanie otázky mali vymedzenú približne jednu minútu. Konečné výsledky  boli veľmi tesné.

Víťazom sa stal tím žiakov 9. B triedy.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom gratulujeme.