Školské kolo Pytagoriády

Dňa 12. a 13.12.2023 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Žiaci riešili 15 príkladov, na ich výpočet mali 60 minút. Overili si svoje matematické zručnosti, logické myslenie, čítanie s porozumením a sústredenie. Napriek náročnosti úloh máme aj úspešných riešiteľov školského kola.

 Po dnešnom potvrdení oficiálnych výsledkov sú to títo žiaci:

Kategória P3

– Kamila Petrášová III. C

Kategória P4

– Tomáš Michal Heard IV. C
– Jakub Špirka IV. A
– Adam Navalenko IV. B
– Nina Paulíková IV. A
– Sebastián Kocák IV. A
– Dáša Gombošová IV. B
– Alex Skyba IV. C
– Kristína Fabriciová IV. B
– Jakub Haško IV. B
– Mariia Cherkasova IV. A
– Max Trudňák IV. C

Kategória P5

– Eduard Dropko V. B

Kategória P8

– Marek Petruška VIII.A
– Natália Oroszová VIII.C

Všetkým súťažiacim ďakujeme a úspešným riešiteľom blahoželáme.

Úspešní riešitelia boli ocenení cenami, ktoré sme mohli zakúpiť vďaka RADE RODIČOV.