Poznaj Európu

V marci deti zo ŠKD spolu s pani vychovávateľkami poznávali Európu. Spoločne prinášali rôzny materiál o vybraných štátoch: Slovensko, Poľsko, Grécko, Anglicko, Taliansko, Francúzsko a Španielsko. Deti spolupracovali a vytvorili nádherné projekty. Pri tejto aktivite sa o štátoch veľa dozvedeli a vzájomne si ymieňali informácie. Už teraz sa všetci tešíme na podobnú aktivitu.