Školská športová liga v plávaní

Po niekoľkoročnej pauze sa  vracia športový projekt mesta Košice Fresh Školská športová liga v plávaní  a iných športoch, ktorú zastrešuje Centrum voľného času v Košiciach. Zmyslom športového projektu je ponúknuť žiakom možnosť športovať si neprofesionálne a pravidelne.

Termíny plaveckých kôl v tomto školskom roku sú:

1.kolo – 21.11.2022 (voľný štýl)

2.kolo – 6.2.2023 (voľný štýl)

3.kolo – 20.3.2023 (voľný štýl)

4.kolo – 27.4.2023 (voľný štýl)

 

Žiaci na prvých troch miestach v každej kategórii získajú medaile a diplomy za obdobie november 2022 – apríl 2023. Tieto ocenenia im odovzdáme na plavárni žiakom v máji 2023 spolu s nomináciou do finále. Do júnového finále postupujú iba najlepší plavci z každej kategórie. Víťazi finálových kôl budú ocenení na slávnostnom vyhodnotení FŠŠL v júni 2023.