Účelové cvičenie

V školskom kalendári sa na našej škole  nezaobídeme bez účelového cvičenia. 08. a 09. septembra žiaci druhého stupňa absolvovali teoretickú a praktickú časť účelového cvičenia, kde si žiaci osvojili nové vedomosti. Vo štvrtok 08.09.2022 si žiaci naštudovali a prečítali teóriu. Teória pozostávala z jednotlivých oblastí, a to prvá pomoc, dopravná výchova, civilná obrana, pohyb a pobyt v prírode. V piatok 09.09.2022 sa žiaci jednotlivých tried prechádzali jednotlivými stanovišťami, aby mohli aplikovať svoje vedomosti z teórie účelového cvičenia do praxe. Veríme, že osvojené vedomosti a nadobudnuté zručnosti budú vedieť použiť v praxi a v každodennom živote. Tešíme sa na júnové účelové cvičenie, ktoré našich žiakov opäť naučí niečo nové naučí.