Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2023/2024

Milí rodičia budúcich prváčikov,
Základná škola, Trebišovská 10, Košice Vás pozýva na ZÁPIS PRVÁKOV na školský rok 2023/2024.

Zápis sa uskutoční:

14. apríl 2023 (piatok) od 14.00 do 18.00 hod.
15. apríl 2023 (sobota) od 8.00 do 12.00 hod.

 

 

Informácie pre rodičov:
Zapisujú sa deti, ktoré do 31.8. 2023 dovŕšia 6 rokov.

Elektronickú prihlášku vyplňte v odkaze (v tlačenej podobe priniesť prihlášku nie je potrebné).

Elektronická prihláška na zápis do prvého ročníka

Na zápis si rodičia prinesú rodný list dieťaťa a občianske preukazy rodičov.

V prípade, ak príde na zápis jeden rodič, je potrebný súhlas druhého zákonného zástupcu (tlačivo nižšie v prílohe – splnomocnenie)

So zápisom musia písomne súhlasiť obidvaja rodičia/zákonní zástupcovia dieťaťa.

Všetky tlačivá potrebné k zápisu sú na našej stránke školy.

Je možné si ich vytlačiť a vypísať vopred.

Dňa 16.3.2023 môžete nazrieť do priestorov našej školy na zábavnom podujatí Trebiškoland.
Bližšie informácie o podujatí  nájdete TU.
Nájdete nás aj na Facebooku (Trebiška – naša škola)
a na Instagrame (@trebiska10)

V prípade otázok nás kontaktujte na
e-mail zstrebke@gmail.com
tel.: 055/6424647

 

Dokumenty k zápisu na školský rok 2023/2024 budú zverejnené čoskoro.

Písomné vyhlásenie (Splnomocnenie)

Školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

Zoznam pomôcok pre 1. ročník na školský rok 2023/2024