Fašiangy v ŠKD

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide…fašiangový čas už končí a my sme sa rozhodli rozlúčiť sa s ním tradičným spôsobom. V ŠKD sme si pripravili pravú fašiangovú zábavu. Najprv sme si vysvetlili, čo to tie fašiangy vlastne sú. Pozreli sme si zaujímavý film o fašiangoch, kde boli predstavené zvyky a tradície v tomto období – ako sa zabávalo, spievalo a hodovalo. Deti si všímali vyšívané kroje, maľované chalúpky, tradičné jedlá a tradičné masky. Následne deti pomaľovali plachty, ktoré sme použili k fašiangovým koníkom. Deti vytvorili veselý fašiangový sprievod so spevom, hudobnými nástrojmi a na záver nechýbalo ani symbolické pochovávanie basy.