Zberu elektroodpadu

Naša škola sa už viac rokov snaží dávať veciam druhú šancu, a to formou organizovaného zberu elektroodpadu.  V tomto roku oslavuje naša škola 54 rokov vzniku.  A pri tejto príležitosti prví traja získali finančnú odmenu a diplom. Ocenili sme sladkou odmenou nielen troch najlepších, ale aj všetkých usilovných zberačov, ktorí získali  54 bodov a viac. Odmeny boli zakúpené z príspevkov RADY RODIČOV. Ďakujeme.

Pozrite si naše fotografie a výsledky v zbere.