Cezpoľný beh

Dňa 24.09.2019 sa uskutočnilo okresné kolo v Cezpoľnom behu, ktorého sa zúčastnili aj družstvá z našej školy. Dievčenské družstvo v zložení: Petra Bondrová, Karin Schmidtová a Sofia Smoradová sa umiestnilo spomedzi 6 dievčenských družstiev na peknom 3. mieste.
Chlapčenské družstvo v zložení D. Čislák, J.Torma a N. Kulcsár dobehlo na konečnom 4 mieste, okresného kola sa zúčastnilo 7 chlapčenských družstiev.
Družstvám ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce na ďalších športových súťažiach !