Detská atletika

V januári sa konalo 2. kolo súťaže „Detská atletika“. Naši žiaci obsadili 3. miesto. Družstvo ZŠ Trebišovsk10, Košice reprezentovali: Terezka Petríková, Tamarka Antolová, Samko Bujňák, Oliver Neupauer, Lívia Staneková, Ngyuen Van Duyen, Adamko Mucha, Henri Hudačin. Za úspech športovcom blahoželáme a tešíme sa na výsledky v ďalšom kole.