Letné kolo v plávaní

Na záver školského roka sa už ako tradične konali dňa 20. 06. 2019 posledné letné plavecké preteky žiakov, na ktorých sa plával plavecký spôsob – prsia.

Po odplávaní posledného školského kola sa spočítajú výsledky z predošlých dvoch kôl, zimného a jarného kola a pripočítajú k letnému, tým sa určí celkové poradie za celú súťaž o majstra školy, ktorú vyhodnotíme dňa 27.6. na bazéne/telocvični našej školy. Vyhodnocovať sa budú traja najlepší žiaci za I. a traja najlepší žiaci za II. stupeň v kategórii chlapci/dievčatá.

Preteky sa konali pod vedením Mgr. Kataríny Veľkej a Mgr. Štefana Ivanča za aktívnej pomoci Mgr. Martiny Šamudovskej. Otvoril ich pán riaditeľ Mgr. Peter Fábry, ktorý v mene školy privítal všetkých plavcov.

Po ich ukončení sa výsledky hneď vyhodnotili a rozdali sa najlepším žiakom medaily. Medzi plavcami sa opäť raz objavili veľké talenty.

Preteky pripravili a realizovali: Mgr. Katarína Veľká a Mgr. Štefan Ivančo.

Našim žiakom k účasti a víťazstvu na pretekoch gratulujeme a želáme im veľa ďalších úspechov do budúcich kôl.