Súťaž Číslo 112

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach vyhlásilo súťaž s názvom Číslo 112 a práca záchranárskych zložiek pre žiakov našej základnej školy k 11.2. – Európskemu dňu čísla tiesňového volania 112.
Cieľ bolo zistenie vnímania práce záchranných zložiek deťmi materských škôl a žiakmi základných škôl a zvyšovanie informovanosti o práci záchranných zložiek prostredníctvom tvorivej činnosti.

Súťažilo sa v týchto kategóriách:
I. kategória (výtvarná) I. stupeň (1. – 4. ročník)
II. kategória (výtvárná) II. stupeň (5. – 9. ročník)
III. kategória (slohová) I. stupeň (1. – 4. ročník)
IV. kategória (slohová) II. stupeň (5. – 9. ročník)

Víťazi súťaže:
I. stupeň I. kategória: 1. miesto Jakub Tindira 2.B a Samuel Tocik 2.B
2. miesto Daniel Čarnoky 3.A
3. miesto Gréta Chladná 4.B
II. stupeň II. kategória: 1. miesto Róbert Pástor 7.C
2. miesto Miriam Mittelmann 6.C
3. miesto Samuel Džunda 8.A

Na všetkých výhercov čakajú odmeny od ORPZ, ktoré obdržia hneď, ako nám to situácia dovolí.

Zodpovedná osoba: Ing. Kassayová Denisa, koordinátor prevencie