Začiatok školského roka 2019/2020

V júni sme sa lúčili so želaním, aby dva mesiace letných prázdnin ubiehali pomaly. Pre väčšinu žiakov sa zdalo, že sa želanie nenaplnilo, ale kalendár je neúprosný. Vždy odmeriava čas rovnako a 2.septembra sa aj na našej škole začal nový školský rok 2019/2020, ktorý sa bude niesť v znamení 50. výročia založenia školy. 1.septembra 1969 po prvýkrát privítala žiakov a pedagógov. Za tie roky vyšli z jej brán tisícky žiakov, ktorým učitelia odovzdali vedomosti a skúsenosti do ďalšieho života. Slávnostné otvorenie školského roku prišiel pozdraviť aj primátor mesta Košice – Ing. Jaroslav Polaček, ktorý sa prihovoril prítomným žiakom, učiteľov a rodičom a rozdal prváčikom malé symbolické darčeky.
Všetkým želáme úspešný školský rok 2019/2020!

« z 2 »